Szlak Niepodległości      
Szlak Niepodległości
Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Gminy Stanisławów.


Cmentarz parafialny w Pustelniku (gm. Stanisławów, pow. miński).

   


Zwracamy się z gorącą prośbą o uzupełnienie tego wpisu. Szczególnie zależy nam na lokalizacji grobów na mapce cmentarza, fotografiach oraz informacjach dotyczących weteranów wojen o odzyskanie oraz utrzymanie niepodległości Polski pochowanych na tym cmentarzu. informacje prosimy przesyłać na adres e-mail: fundacja @krajobraz.org.pl

Weterani Powstania Styczniowego

- Grób śp. Cypriana Olędzkiego weterana Powstania Styczniowego na cmentarzu parafialnym w Pustelniku. Grób znajduje się po prawej stronie cmentarza przy kamiennym ogrodzeniu (prawie na samym końcu cmentarza) .

fot. Bogdan Kuć  


- Grób śp. Onufrego Piwka weterana Powstania Styczniowego na cmentarzu parafialnym w Pustelniku. Pochowany w grobie rodzinnym Wieczorków. Fotografia starej tablicy dzięki uprzejmości Bogdana Kucia.

fot. Bogdan Kuć  

 

Z powstaniem Styczniowym związany jest także grób 

śp. Onufrego Szabuniewicza - zabitego przez tzw. Żandarmerię wieszającą.
Za co? Trudno nam na dzień dzisiejszy przekazać więcej informacji.

W czasach Powstania nie zawsze mailiśmy do czynienia z postawami patriotycznymi. Zdarzały się także zdrady. Niekiedy popełniane z premedytacją, niekiedy jako wynik brutalnych przesłuchań, niekiedy przypadkowe.

 

Granica pomiędzy zdradą a bohaterstwem bywała niekiedy bardzo cienka.

Władze carskie zabraniały grzebania Powstańców na cmentarzach parafialnych ich mogiły miały być zapomniane - i pozostawać nieoznaczonymi. Rosjanie bali się i słusznie, że ich groby staną się narodowym Panteonem. Dlatego tak wiele trudu po odzyskaniu Niepodległości wkładano w ich odnajdywanie. Niestety Dziś w Wolnej Polsce niektórzy maja to za nic.  To także jest zdrada. Zdrada wobec pamięci i własnego Narodu.

 

Może miało to związek z wydarzeniami jakie miały miejsce w Kątach Czernieckich?

   

Weterani walk o niepodległość ojczyzny w latach 1918-1920

- Grób śp. Aleksandra Kacprzyka, Ur. w 1899 r. w Goździówce. Uczestnika walk o niepodległość w latach 1918 -1920. Kawalera Orderu Virtuti Militarii i Krzyża Walecznych.

Ciekawostką jest, że czasowo na cmentarzu w Pustelniku znajdują się dwa pomniki poświęcone Aleksandrowi Kacprzykowi.  Po prawej stronie nowy rodzinny grub rodziny Kacprzyków w których pochowany jest Aleksander Kacprzyk oraz nadal istniejąca stara mogiła.

Jeśli możemy coś zasugerować, to zdjęcie starej płyty i włożenie jej do środka nowego grobu.  

   
 
   

Weterani II Wojny Światowej 

  Grób śp. Tadeusza Sawiniuka żołnierza Armii Krajowej
oraz jego żony
śp. Zofii Sawiniuk  - sanitariuszki armii Krajowej
  
  śp. Janina Grodkiewicz - Czech, zm. 20.VI.1986 r.
Żołnierz Powstania Warszawskiego, Członek Zbowid
Grób nieopodal głównego wejścia na cmentarz w Pustelniku.

Odznaczona:
Warszawskim Krzyżem Powstańczym,
Złotym Krzyżem Zasługi,
Krzyżem Armii Krajowej,
Medalem Wojska,
Medalem Zwycięstwa i Wolności,
Medalem 10-ciolecia Polski Ludowej,
Odznaką Grunwaldzką.  
 
  Grób Śp. Bohdana Tukałło, lat 17 zamordowanego        24 kwietnia 1944 r. przez Niemców. 
Razem z nim poległ nieznany kolega, także pochowany na cmentarzu parafialnym w Pustelniku.

Obaj polegli w Krubkach dziś Krubki - Górki na folwarku Arkuszewskiej. Znajdowała się tam gorzelnia produkująca na potrzeby Niemców.

Członkowie AK z Pustelnika, co jakiś czas napadali na tę gorzelnię niszcząc produkcję. Chłopcy zostali zabici przez Niemców podczas jednej z takich akcji, nie jest pewne czy w niej uczestniczyli zbrojnie, czy byli przypadkowymi ofiarami cywilnymi.
 

Przekazy Archiwalne.

Fundacja pomnika.

Prawna Ochrona miejsc pamięci narodowej.

Zagrożenia.

Możliwość wystąpienia nieznanych mogił wojennych.

Lokalizacja na mapie.

Literatura:

 

 

 

 

 

Szlak Niepodległości jest narzędziem edukacyjnym stworzonym przez Fundację na rzecz Krajobrazu Kulturowego.

Szlak pomyślany został jednocześnie jako Przewodnik Turystyczny, narzędzie edukacyjne na potrzeby organizacji terenowych gier historycznych oraz element realizacji misji naszej Fundacji związanej z ochroną miejsc pamięci narodowych zaś szczególnie grobów i cmentarzy wojennych.

Lista dostępnych punktów Szlaku Niepodległości

 

fundacja @ krajobraz.org.pl 

KOD QR miejsca pamięci.  Gdyby obok tego miejsca nie było tabliczki z takim kodem, prosimy o poinformowanie o tym naszej Fundacji. Mniejszy kod QR 8mieszczony na tablicy linkuje do punktowanego zadania.

 
KOD QR strony miejsca pamięci 
 

 

Zapraszamy na stronę społecznościową Szlaku Niepodległości.