Szlak Niepodległości      
Szlak Niepodległości
Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Gminy Stanisławów.


Krzyż na mogile zdrajcy w Natolinie - działalność sztyletników
(gm. Pilawa, pow. otwocki).

Krzyż jest kolejną smutną pamiątką bitwy pod Łucznicą. A w zasadzie wspomnieniem wydarzeń dni następnych.
   


Potyczka stoczona z Rosjanami w lesie pomiędzy Łucznicą a Natolinem była kolejną w ramach większej przegranej przez Powstańców bitwy stoczonej w dniu 18 marca 1863 roku.  Powstańcy zakatowani przez Rosjan, po wycofaniu sie z pod Zambrzykowa, skryli sie w lesie pod Łucznicą (Odział Jankowskiego i Zielińskiego). Niestety swoje wszystkie tabory i broń Powstańcy utracili w porannej bitwie pod Zambrzykowem i w Dziecinowie. Dlatego też postanowili skierować się w stronę Stanisławowa, w okolicach którego posiadali swoje składy broni i oprowiantowania.

Stanęli na popas w Lesie pomiędzy Natolinem a Łucznicą, gdy się posilali niespodziewanie zostali zakatowani przez nadciągające od strony Garwolina rosyjskie posiłki.

Odkrycie ukrytych w lesie bezbronnych Powstańców możliwe było dzięki zdradzie. 
I pamiątką tej zdrady jest krzyż w Natolinie, ustawiony w lesie nieopodal powstańczej mogiły. Przez kilka dni Rosjanie poszukiwali niedobitków Powstańców po okolicznych wsiach, gdy w końcu odeszli, ludzie po całym lesie odnajdywali ciała poległych. Poległo 46 Powstańców oraz dwóch włościan z Łucznicy, którzy akurat przynieśli strawę. W dniu, gdy chowano Powstańców pojawiła się także żandarmeria wieszająca, tzw. Sztyletnicy,
aresztowali oni zdrajcę a następnie powiesili o kilkaset metrów od mogiły Powstańców.

Szczegółowy Przebieg działań wojennych.

  Cztery dni po pogrzebaniu Powstańców zdrajcę pojmano i powieszono nieopodal mogiły poległych powstańców. Był to klasyczny wyrok wykonany przez tzw. żandarmerię wieszającą.

Oddziałem Jankowskiego i Zielińskiego, który po bitwie pod Dziecinowem, wycofywał się w kierunku lasów pod Sobieniami oraz Zambrzykowem, przeszedłszy przez Natolin zatrzymał się na popas w lesie pomiędzy Natolinem i Łucznicą. Niedługo potem o strony Garwolina nadciągały rosyjskie posiłki (1-sza strzelecka kompania Lejb-Gwardyjskiego Keksholmskiego Pułku im. Cesarza Austriackiego i sotnia 28 Dońskiego Pułku Kozaków wraz z 40-ma ochotnikami z 19-go Kostromskiego Pułku Piechoty ( S. Hesket, Wojennyja diejstwia w carstwie polskom w 1863 g. naczatow ostamja (janwar, fjewral i pierwaja połowina marta), Warszawa 1894, s. 35.).. Szły one najpewniej przez Władysławów, Budy Uśniackie, To tym oddziałom, jeden z gospodarzy kryjących dach (dawny żołnierz armii carskiej) wskazał kierunek w którym udali się Powstańcy.

Rosjanie zakatowali posilających się Powstańców, poległo 46 z nich oraz 2 gospodarzy z Łucznicy, którzy przynieśli Powstańcom strawę. Bitwa rozgrywała się na dużym obszarze lasu (w relacji miejscowych ciała znoszono z całego lasu), Oddział Zielińskiego i Jankowskiego został rozproszony, wielu Powstańców ukrywało się w pobliskich miejscowościach, m.in. relacje z przeszukiwań w Hucie Garwolińskiej. Wielu Powstańców zostało ujętych i powieszonych w rejonie leśniczówki niedaleko Huty Garwolińskiej (nazywanej od tego czasu "Szubienicą". Krzyż wykonany z szubienicy, do niedawna stał jeszcze w Woli Rębkowskiej.

Już kilka dni później oddział Jankowskiego ponownie sformował się w okolicy Stanisławowa, okolice tej miejscowości stanowiły dla jego oddziału teren organizacyjny oraz zaplecze zaopatrzeniowe. Już 24 marca Oddział Jankowskiego (Jankowski był naczelnikiem Powstańczym na teren powiatu Stanisławowskiego)  podejmuje walkę z Rosjanami w rejonie Mińska Mazowieckiego.

 

Komitet Centralny Narodowy – pełniący funkcję rządu powstańczego powołał specjalną jednostkę dywersyjną Żandarmerię stałą i Żandarmerię tajną. Na czele tej Organizacja, na czele której stanął Ignacy Chmieleński – syn carskiego generała. Do zadań Żandarmerii stałej  "Sztyletników"  z sekcji żandarmerii stałej chronili władze centralne w stolicy i na prowincji, szybko jednak ich działalność została rozszerzona o zadania dywersyjne, związane z zapewnieniem aprowizacji oddziałów, poborem podatków (kontrybucji)  na rzecz Powstania oraz prowadzeniem śledztw i wykonywaniem wyroków wobec zdrajców i kolaborantów - w tym także przeprowadzania egzekucji.

Sztyletnicy z sekcji żandarmerii tajnej mieli za zadanie wykonywać wyroki śmierci na szpiegach, zdrajcach powstania oraz egzekwować wyroki orzeczone przez powstańcze sądy narodowe. Po przemianowaniu Komitetu Centralnego Narodowego na Rząd Narodowy organizację nazywano też Strażą Bezpieczeństwa, czyli powstańczym kontrwywiadem, a także V Oddziałem Żandarmerii (tzw. żandarmi wieszający).


Na terenie powiatu stanisławowskiego działały co najmniej cztery ok 30 osobowe oddziały żandarmerii narodowej:

- Władysława Strzyżewskiego,

- Władysława Krzeszewskiego,

- Adama Bertrama

-por. Józefa Kamińskiego.

Odziały te niejednokrotnie działały bardzo brutalnie, wręcz siejąc terror, ich zadaniem było nie tylko ściganie zdrajców ale także ściąganie kontrybucji oraz dokowanie rozbojów, głownie na urzędach państwowych i gminnych.

Wyroku na zdrajcy z Natolina dokonał taki właśnie oddział. Z relacji mieszkańców wiemy, że w zdradę, raczej mimowolnie, zamieszany był także drugi z braci Piotrowskich, który jednak za wstawiennictwem osób miejscowych uniknął egzekucji. Nie mniej jakiś czas po tych wydarzeniach i niego pojawili się przedstawiciel żandarmerii powstańczej dokonując aresztowania dwóch mieszkańców Natolina, choć brak jest przekazu o wykonaniu na tych osobach wyroku śmierci, prawdopodobnie z osób tych ściągnięto kontrybucję oraz poddano je karze cielesnej.

Cytując  Mariusza Czyżaka (PRAWO KARNE WOJSKOWE POWSTANIA STYCZNIOWEGO)

"Reasumując, można w konsekwencji uznać regulacje prawodawstwa karnego wojskowe powstania styczniowego za przykład typowych rozwiązań legislacyjnych towarzyszących funkcjonowaniu formacji wojskowych prowadzących walkę niepodległościową w warunkach wojny partyzanckiej, bez wsparcia stałych struktur władzy publicznej, gdzie jednym z podstawowych wyzwań stało się utrzymanie dyscypliny wojskowej i reakcja na przemoc ze strony wojsk okupacyjnych. Co więcej, w sytuacji, gdy Państwo Polskie pozbawione zostało legalnie funkcjonującej władzy ustawodawczej i oficjalnego oraz ewoluującego prawodawstwa, prawo karne wojskowe stanowiło realnie istniejący i przeobrażający się element polskiego systemu prawnego, niezależny od prawa karnego zaborczego."

Na tym jednak nie kończy się ta opowieść. Wiemy bowiem, że w roku 1864 do Natolina ponownie przybywa powstańcza żandarmeria 

Siły Powstańcze oraz Rosyjskie.

Straty Powstańców i Rosjan.

Nazwiska poległych Powstańców oraz uczestników boju.

Przekazy Archiwalne.

Fundacja pomnika.

Prawna Ochrona miejsc pamięci narodowej.

Zagrożenia.

Możliwość wystąpienia nieznanych mogił wojennych.

Lokalizacja na mapie.

Literatura:

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztyletnicy

http://konstancinjeziorna.blox.pl/2013/05/Sztyletnicy-Lurzyca.html

Zeszyty Historyczne Ziemi Garwolińskiej, nr 19, Garwolin 2013.

MARIUSZ CZYŻAK w PRAWO KARNE WOJSKOWE POWSTANIA STYCZNIOWEGO.

http://powstaniestyczniowe.nck.pl/?p=1498

Szlak Niepodległości jest narzędziem edukacyjnym stworzonym przez Fundację na rzecz Krajobrazu Kulturowego.

Szlak pomyślany został jednocześnie jako Przewodnik Turystyczny, narzędzie edukacyjne na potrzeby organizacji terenowych gier historycznych oraz element realizacji misji naszej Fundacji związanej z ochroną miejsc pamięci narodowych zaś szczególnie grobów i cmentarzy wojennych.

Lista dostępnych punktów Szlaku Niepodległości

 

fundacja @ krajobraz.org.pl 

KOD QR miejsca pamięci.  Gdyby obok tego miejsca nie było tabliczki z takim kodem, prosimy o poinformowanie o tym naszej Fundacji. Mniejszy kod QR 8mieszczony na tablicy linkuje do punktowanego zadania.

Zapraszamy na stronę społecznościową Szlaku Niepodległości.