Szlak Niepodległości      
Szlak Niepodległości
Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Gminy Stanisławów.


Cmentarz parafialna Gliniance-Lipowie (gm. Wiązowna, pow. otwocki).

   


Zwracamy się z gorącą prośbą o uzupełnienie tego wpisu. Szczególnie zależy nam na lokalizacji grobów na mapce cmentarza, fotografiach oraz informacjach dotyczących weteranów wojen o odzyskanie oraz utrzymanie niepodległości Polski pochowanych na tym cmentarzu. informacje prosimy przesyłać na adres e-mail: fundacja @krajobraz.org.pl

 

Weterani Powstania Styczniowego

3 marca 1863 roku w okolicy Glinianki doścignięty został Oddział Kuczyka. Rajnthal miał zadanie wytropić oddział Kuczyka po tym jak ten, pod Wielgolasem (dziś w tym miejscu znajduje się wielgolaskie Sanktuarium), dokonał udanego odbicia aresztowanego w Latowiczu, księdza kanonika Stępkowskiego, akcja ta musiała się odbić szerokim echem wśród mieszkańców okolicznych gmin. Stąd Rajnthal dostał zadanie rozbicia oddziału Kuczyka.   

Stanisław Zieliński, Bitwy i potyczki 1863-1864, str. 26

Nie znamy dokładnej liczby poległych Powstańców, ani także miejsca ich pogrzebania. Możliwe, że pochowano ich w bezimiennym nieznaczonym grobie na cmentarzu w Lipowie (podobnym do tego, jaki zachował się na cmentarzu parafialnym w Wiązownej). Obecnie brak jest jakiegokolwiek, choćby symbolicznego upamiętnienia Powstańców, którzy odbili z rąk carskich sołdatów księdza Stępkowskiego. Po potyczce, nadal ścigana Partia Kuczyka oddaliła się w stronę Wiązownej, prawdopodobnie w Mlądzu nad Świdrem Kuczyk pochował Powstańców zmarłych od ran w potyczce pod Glinianką. Możliwe, że jest też, że mogiła w Mlądzu stanowi bezpośrednią mogiłę poległych w bitwie opisanej przez Zielińskiego. Prorosyjski Dziennik Powszechny nr 54, 7 marca 1863 pisze, że do pierwszego starcia miało dojść w okolicach Karczewa. Pod wieczór Rejnthal ponownie dopadł oddział Kuczyka pod Otwockiem Małym, tam jednak Powstańcy już na niego czekali dobrze przygotowani. Polskie korespondencje podają, że oddział Kuczyka Liczył 300 osób, rosyjska, że 500 z czego zabito 100 Powstańców. Wynikałoby z tego, że Kuczyk na jakiś czas mógł zgubić pościg, miał czas na przygotowanie pozycji obronnych w Osinach, (Otwock Mały).

 

 
 

Stanisław Zieliński, Bitwy i potyczki 1863-1864 , str. 27

Weterani walk o niepodległość ojczyzny w latach 1918-1920

Mogiła zbiorowa żołnierzy polskich na cmentarzu parafialnym w Gliniance (Lipowie), poległych w sierpniu 1920 r. N apłycie kwatery wojennej napis:

Tu leży 12 Żołnierzy WP
Którzy Polegli w 1920 r.
Broniąc Przed bolszewizmem
Nie tylko Polski
Ale i całej Europy

Wojny z Bolszewikami dotyczy także komemoratywna tablica w kruchcie kościoła parafialnego w Gliniance, poświęcona mieszkańcom Glinianki, żołnierzom polskim walczącym z bolszewikami w 1920 r.

 

Na tablicy napis:

Padli Na Polu Chwały
Odpierając z Granic Państwa Polskiego
Pod Wodzą Józefa Piłsudskiego
Nawałę Najeźdców W Latach 1918/20
Gacko Stanisław, rolnik
Dróźdż Feliks, rolnik
Kakol Franciszek, rolnik
Ładno Józef, rolnik
Możdżanek Józef, rolnik
Orłowski Jan, rolnik
Poszyłek Michał, rolnik
Rafał Jan, rolnik
Żelazo Jan, rolnik

   


Weterani II Wojny Światowej

Na cmentarzu znajduje się także pomnik "Żołnierzom i Partyzantom Poległym w Obronie Ojczyzny 1939-1945, Społeczeństwo Gminy Wiązowna"

Obok parafii w Gliniance znajduje sie także pomnik
wystawiony na część poległych żołnierzy Armii Krajowej

Chwała Żołnierzom

Armii Krajowej

Obwód Mewa 2 Ośrodek
Glinianka - Siennica
Poległym w 1943 R.

PPor. Henryk Allery
Stefan Rusiński
Czesław Michalik
Zygmunt Grodzicki
Józef Andrzejewski

NN - narod. żydowskiej

Koledzy Z Placówki AK
Glinianka

 

Zaraz obok pomnika Żołnierzy Armii Krajowej

posadzone zostały dwa Dęby Wolności,

Jeden poświęcony tragicznie zmarłej parze Prezydenckiej

Lechowi i Marii Kaczyńskim,

zaś drugi dedykowany 

podporucznikowi Józefowi Jahołowskiemu

Dąb Pamięci
posadzony dla uhonorowania
porucznika
Józefa Jahołkowskiego
ur. 10.01.1915r. w Lipowie
zamordowanego w Charkowie w roku 1940 

 
 

 

Na cmentarzu parafialnym w Gliniance-Lipowie znajdują się także groby weteranów, żołnierzy AK zmarłych po wojnie.

Witold Mioduszewski, zm. 26 VII 1993 R.  Kazimierz Baran, zm. 25.IX.2007 R.
   
Józef Nowak,  zm. 28. IV. 2000 R.  

Wdzięczni bylibyśmy o uzupełnienie informacji dotyczący innych grobów weteranów walki o Niepodległa Polskę pochowanych na tym cmentarzu, także informacje dotyczące ich szlaku bojowego.  

Fundacja pomnika.

Prawna Ochrona miejsc pamięci narodowej.

Zagrożenia.

Możliwość wystąpienia nieznanych mogił wojennych.

Nieznana jest mogiła wojenna czasów Powstania Styczniowego.  

Lokalizacja na mapie.

 

Literatura:

 

 

 

 

 

Szlak Niepodległości jest narzędziem edukacyjnym stworzonym przez Fundację na rzecz Krajobrazu Kulturowego.

Szlak pomyślany został jednocześnie jako Przewodnik Turystyczny, narzędzie edukacyjne na potrzeby organizacji terenowych gier historycznych oraz element realizacji misji naszej Fundacji związanej z ochroną miejsc pamięci narodowych zaś szczególnie grobów i cmentarzy wojennych.

Lista dostępnych punktów Szlaku Niepodległości

 

fundacja @ krajobraz.org.pl 

KOD QR miejsca pamięci.  Gdyby obok tego miejsca nie było tabliczki z takim kodem, prosimy o poinformowanie o tym naszej Fundacji. Mniejszy kod QR 8mieszczony na tablicy linkuje do punktowanego zadania.

Zapraszamy na stronę społecznościową Szlaku Niepodległości.