Szlak Niepodległości      
Szlak Niepodległości
Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Gminy Stanisławów.


Krzyż na mogile poległych powstańców styczniowych w Ostrów Kani.
(gm. Dębe Wielkie. pow. miński)

   

Krzyż upamiętniający zmarłych z ran powstańców styczniowych z oddziału majora
Józefa Jankowskiego, który po potyczce z wojskami rosyjskim pod Górkami
w dniu 25 maja 1863 r.


 

Krzyż upamiętniający zmarłych z ran powstańców styczniowych z oddziału majora
Józefa Jankowskiego, który po potyczce z wojskami rosyjskim pod Górkami
w dniu 25 maja 1863 r.
przeszedł na północną stronę traktu brzeskiego. Oddział
Jankowskiego udał się następnie w rejon Chobotu i Michałowa (gdzie 28 maja zorganizował kolejną udaną zasadzkę na moskali).

Pierwszy krzyż stał na mogile zmarłych powstańców która znajdowała się około 20 metrów dalej w kierunku północnym. Stary spróchniały krzyż zastąpiono nowym, który ufundowano w 1990 r. i postawiono w obecne miejsce


Za: SACRUM ZIEMI DĘBSKIEJ, Redakcja: Krzysztof Kalinowski, Bogdan Kuć, Piotr VASCO Wasilkowski

fot. za Za: SACRUM ZIEMI DĘBSKIEJ, Redakcja: Krzysztof Kalinowski, Bogdan Kuć, Piotr VASCO Wasilkowski    
 

Szczegółowy Przebieg działań wojennych.

Oddział Jankowskiego forsownym marszem przybył pod Wiązownę, gdzie pod Górkami na trakcie lubelskim dokonał udanego ataku na wojska rosyjskie prowadzące rekruta z Lublina do Warszawy. Następnie oddział Jankowskiego powracał w okolice Stanisławowa, gdzie zapewne pozostawił tabory. Wg Dziennika Powszechnego (gazeta prorosyjska), na partie Jankowskiego natrafił ok 5 po południu wysłany z Mińska oddział rosyjski. Wg opisu zabito 60 powstańców (Rosjanie straty powstańcze zawyżali) oraz pojmano 39, przejęto broń i bagaże. Trudno powiedzieć, czy Rosjanie faktycznie spotkali powracający spod Wiązowej oddział Jankowskiego, czy może natrafił na jakiś tabory, czy podjazdy oddziału, co by można wnioskować z opisu przejętej broni i bagaży?  Trudno zweryfikować straty oddziału Jankowskiego, należy pamiętać, że już 3 dni później dokonuje on kolejnej udanej zasadzki pod Michałowicami na trakcie litewskim, co by oznaczało, że potyczka ta w sposób znaczący nie osłabiła siły oddziału Jankowskiego.

Siły Powstańcze oraz Rosyjskie

Wg przekazu dziennika Powszechnego, oddział Jankowskiego liczył 600 ludzi. 

Straty Powstańców i Rosjan.

Straty Powstańców wg dziennika Powszechnego określono na 60 poległych i 39 pojmanych, wydaje się, że krótka notka dotyczy obu potyczek stoczonych przez oddział Jankowskiego. Straty pod Wiązowną wyniosły 6 zabitych żołnierzy oraz 4 uwolnionych rekrutów. Opis strat rosyjskich pokrywa się z relacją Czasu. wg której Rosjanie do Warszawy z pod Wiązowny zabrali jedynie ciało zabitego oficera oraz 8 rannych żołnierzy rosyjskich. mamy zatem do czynienia z wojenną propagandą.

Ilu Powstańców poległo nad Mienią w Dębe Wielkich? Zapewne góra ok 20stu. Ilu Rosjan? Była to zasadzka, konni Kozacy mogli oddać kilka salw i się wycofać nawet bez większych strat. Nie podjęli pościgu, a zatem można przypuszczać, że Powstańcy posiadali dużą przewagę liczebną. Wg przekazów miejscowych sami podjęli poległych z pola walki i sami ich pochowali w Ostrowi Kani.

Nazwiska poległych Powstańców oraz uczestników boju.

Ranny w rękę został major Adam Zieliński.

Przekazy Archiwalne.

Dziennik Powszechny : pismo urzędowe, polityczne i naukowe. 1863, nr 118 (27 maja)

Fundacja pomnika.

Krzyż ustawiła ludność miejscowa w roku w roku 1901, zastąpiony nowym krzyżem w roku 1990

Prawna Ochrona miejsc pamięci narodowej.

Brak ochrony prawnej. Grób zbiorowy, wskazane jest przeprowadzenie badań geofizycznych określający dokładny zasięg grobu wojennego, ewentualne badania archeologiczne bez eksploracji szczątków jedynie w kierunku ustalenia dokładnej liczby poległych.

Zagrożenia.

Z uwagi na nieokreśloną dokładnie lokalizację grobu wojennego, oraz brak ochrony prawnej, grób wojenny potencjalnie zagrożony.

(Możliwość wystąpienia nieznanych mogił wojennych

Wg przekazów miejscowych Powstańcy polegli w zasadzce przy rzeczce Mieni, a zatem ok 1km od miejsca pochowania. Fakt przeniesienia poległych towarzyszy oraz brak pościgu ze strony oddziału rosyjskiego sugerować może, że wojska rosyjskie musiały się jednak cofnąć. Nieznane są straty rosyjskie. Potencjalnie w rejonie potyczki może się znajdować nieznana mogiła wojenna, miejscowa ludność mogła też cześć poległych pogrzebać na cmentarzy w Dębe Wielkim.

 

 

 

Lokalizacja na mapie.

( w tym także na fragmentach map historycznych)

Literatura:

 Paweł Ajdacki: Rok 1863 – 1864. Klęska i chwała

Dziennik Powszechny : pismo urzędowe, polityczne i naukowe. 1863, nr 118 (27 maja)

Aleksander Nowolecki
1825-1884 Pamiątka dla rodzin polskich : krótkie wiadomości biograficzne o straconych na rusztowaniach, rozstrzelanych, poległych na polu boju oraz zmarłych w więzieniach, na tułactwie i na wygnaniu syberyjskim : 1861-1866. Cz. 1

Czas. [R.16], Ner 123 (2 czerwca 1863), 1863

SACRUM ZIEMI DĘBSKIEJ, Redakcja: Krzysztof Kalinowski, Bogdan Kuć, Piotr VASCO Wasilkowski  

 

 

 

Szlak Niepodległości jest narzędziem edukacyjnym stworzonym przez Fundację na rzecz Krajobrazu Kulturowego.

Szlak pomyślany został jednocześnie jako Przewodnik Turystyczny, narzędzie edukacyjne na potrzeby organizacji terenowych gier historycznych oraz element realizacji misji naszej Fundacji związanej z ochroną miejsc pamięci narodowych zaś szczególnie grobów i cmentarzy wojennych.

Lista dostępnych punktów Szlaku Niepodległości

 

fundacja @ krajobraz.org.pl 

 


Zapraszamy na stronę społecznościową Szlaku Niepodległości.


KOD QR miejsca pamięci.  Gdyby obok tego miejsca nie było tabliczki z takim kodem, prosimy o poinformowanie o tym naszej Fundacji. Mniejszy kod QR umieszczony na tablicy linkuje do punktowanego zadania.