Szlak Niepodległości      
Szlak Niepodległości
Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Gminy Stanisławów.


Pomnik Pamięci Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (m. Sulejówek. pow. miński).


   Kopiec Współtwórców Niepodległej powstał z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka w 1988 r.
w 70-tą rocznicę Odzyskania Niepodległości. Na szczycie umieszczono pamiątkowy głaz z inskrypcjami.
Wtedy też teren wokół kopca otrzymał nazwę: Skwer  Niepodległości.

 

W latach 1923 – 1926  Marszałek Józef Piłsudski wraz z rodziną zamieszkał w dworku Milusin.

Fundusze na budowę dworu Milusin w Sulejówku pochodziły ze zbiórek wśród żołnierzy i byłych podkomendnych Marszałka jako „Dar Komitetu Żołnierza Polskiego”. Stanowiły Dar Narodu Polskiego dla Marszałka.

Po sporze z gen. Władysławem Sikorskim o ustrój najważniejszych władz wojskowych Piłsudski 30 maja 1923 r. złożył dymisję ze stanowiska szefa Sztabu Generalnego i przeniósł do Sulejówka, wycofując się z życia publicznego.

Dworek Milusin na trzy lata stał się jego domem rodzinnym, miejscem pracy i spotkań z byłymi podkomendnymi. Tam powstały książki: „Moje pierwsze boje”, „Rok 1920”, „O wartości żołnierza legionów”, „Rok 1863” i „Wspomnienia o Gabrielu Narutowiczu”. Do Milusina pielgrzymowali politycy i osoby prywatne. O audiencję zabiegały tłumy.

Stamtąd też poprowadził Piłsudski wiernych żołnierzy do przewrotu, który miał miejsce w Warszawie 12 maja 1926 r. Po śmierci w 1935 r. dom przekształcił się w muzeum.


Kopiec współtwórców Niepodległej, jak także ławeczka Piłsudskiego znajdują się obok "enklawy" Milusin.    

Podczas okupacji bywały w nim wycieczki niemieckich żołnierzy. W 1947 r. dom przejęło wojsko „ludowe” i wywiozło pamiątki po Piłsudskim. Do 1956 r. dworek pozostawał do dyspozycji ambasadora ZSRR, po czym przejęła go gmina i przekształciła w przedszkole.

Starania rodziny Marszałka o odzyskanie dworku i otwarcie tutaj muzeum biograficznego zakończyły się sukcesem dopiero w 2003 r. Rodzina dba o wierne odtworzenie przedwojennego układu funkcjonalnego siedziby jej wielkiego przodka. Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego powstała w 1999 r. w celu odzyskania i odbudowy dworku Milusin w podwarszawskim Sulejówku.

Obecnie trwa budowa Muzeum Józefa Piłsudskiego 

za:  J. R. Kowalczyk, K. Kamiński, Dwór Milusin – dom Marszałka i jego rodziny, w: rzeczpospolita Historia

 

Fundacja pomnika.

 

Ławeczka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – pomnik odsłonięty 10 czerwca 2010 w pobliżu willi "Milusin", w której Józef Piłsudski mieszkał w latach 1923-1926.

Autorem rzeźby jest krakowski rzeźbiarz Karol Badyna. Pomnik przedstawia Józefa Piłsudskiego z córkami. Józef Piłsudski w galowym mundurze zajmuje fotel, wspierając się na szabli, a jego młodsza córka Jadwiga siedzi na ławce, trzymając model samolotu. Starsza córka Wanda stoi obok trzymając lalkę. Na poręczy fotela zawieszona jest wojskowa maciejówka.

Autor zatytułował pomnik "Lekcja historii". Pomnik odlany z brązu stoi na granitowym cokole. Na przedniej krawędzi cokołu znajduje się napis: "Marszałek Józef Piłsudski z córkami Wandą i Jadwigą"

Budowa została postanowiona uchwałą Rady Miejskiej z dnia 7 listopada 2008.

Koszt realizacji pomnika został pokryty ze składek mieszkańców Sulejówka oraz dotacji sponsorów, m.in. Kancelarii Prezydenta RP.

  Tak o odsłonięciu tego pomnika pisał w roku 2010 Tomasz Urzykowski.

Prawna Ochrona miejsc pamięci narodowej.

Zagrożenia.

Możliwość wystąpienia nieznanych mogił wojennych.

Lokalizacja na mapie.

Literatura:

 Sulejówek kłania się historii II RP. Pomnik Marszał Piłsudskiego już wkrótce..., Waldemar Chachulski – Burmistrz Sulejówka  

Szlak Historyczny miasta Sulejówek.  

http://www.rp.pl/artykul/261825-Dwor-Milusin---dom-Marszalka-i-jego-rodziny.html  

J. R. Kowalczyk, K. Kamiński, Dwór Milusin – dom Marszałka i jego rodziny, w: rzeczpospolita Historia  

Szlak Niepodległości jest narzędziem edukacyjnym stworzonym przez Fundację na rzecz Krajobrazu Kulturowego.

Szlak pomyślany został jednocześnie jako Przewodnik Turystyczny, narzędzie edukacyjne na potrzeby organizacji terenowych gier historycznych oraz element realizacji misji naszej Fundacji związanej z ochroną miejsc pamięci narodowych zaś szczególnie grobów i cmentarzy wojennych.

Lista dostępnych punktów Szlaku Niepodległości

 

fundacja @ krajobraz.org.pl 

KOD QR miejsca pamięci.  Gdyby obok tego miejsca nie było tabliczki z takim kodem, prosimy o poinformowanie o tym naszej Fundacji. Mniejszy kod QR 8mieszczony na tablicy linkuje do punktowanego zadania.

 

Zapraszamy na stronę społecznościową Szlaku Niepodległości.