Szlak Niepodległości      
Szlak Niepodległości
Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Gminy Stanisławów.


Mogiła żołnierzy Powstania Listopadowego Liwie na wzgórzu piaskownia (gm. Liw, pow. węgrowski).


   


Pierwotnie na wzgórzu stał krzyż ustawiony wedle miejscowej tradycji dla upamiętnienia pochówku powstańców listopadowych. Nie mniej władze samorządowe postanowiły zbudować w tym miejscu boisko dla lokalnego klubu sportowego. Przed rozpoczęciem prac Wojewódzki Konserwator Zabytków nakazał przeprowadzenia badań archeologicznych w trakcie który odnaleziono groby Powstańców Listopadowych.

Zbiorowa mogiła żołnierzy WP poległych w 1831 roku, położona na początku drogi do wsi Zawady, na wzgórzu zwanym Piaskownia. Znajduje się tutaj zwieńczone krzyżem miejsce ostatniego spoczynku ok. 1000 żołnierzy polskich. Miejscowi mieszkańcy mogiłę tą nazywają „Podfigury”. Żołnierze ci walczyli w szeregach dywizji gen. dyw. Jana Nepomucena Umińskiego, broniącej przepraw na Liwcu i polegli w bitwie pod Liwem z Rosjanami dowodzonymi przez gen. Ugriumowa w dniach 14/15 kwietnia 1831 roku. Wcześniej tych przepraw skutecznie bronił gen. Walenty Andrychiewicz wraz ze swoimi żołnierzami, w dniach 9/10 kwietnia 1831 roku. Miejsce spoczynku żołnierzy Andrychiewicza nie jest znane, być może jest to ta sama mogiła, co żołnierzy Umińskiego. Cmentarz żołnierzy rosyjskich z 1831 roku. Znajdował się na prawym brzegu rzeki Liwiec przy drodze z Liwu do Węgrowa. W rejonie dzisiejszego baru „Zajazd”. Spoczywali tutaj żołnierze rosyjscy zmarli na cholerę w 1831 roku oraz polegli w czasie bitwy o przeprawę na Liwcu 12 lutego i w kwietniu tego roku. Zaniedbany, trudny do odszukania. W czasie powstania listopadowego wojska rosyjskie przywlokły ze sobą zarazę cholery, która dziesiątkowała ich szeregi. (za: Powstanie listopadowe 1830–1831 Dzieje – historiografia – pamięć, red Tadeusz Skoczek, Warszawa 2015, str. 614)

Badania archeologiczne w Liwie (przy zbiegu ulic Zawadzkiej, Kościelnej i Polnej ) prowadzone były przez archeologa Adama Falisa. Podczas ich realizacji zidentyfikowano 15 grobów z czasów Powstania Listopadowego o czym świadczył kontekst znaleziska, szczególnie zaś towarzyszące szczątkom przedmioty,  przynależność wojskową udało się ustalić dzięki pozostałością mundurowania, zachowały się bowiem guziki mundurów wskazujące, że polegli należeli do  20. Pułku Piechoty Liniowej, Pułk ten podczas Powstania Listopadowego walczył w bitwie pod Liwcem z wojskami carskimi Pomiędzy kośćmi znaleziono także ołowiane kule z czasów Powstania Listopadowego. Co pośrednio wskazywało by  na przyczynę śmierci poległych od ran postrzałowych.

  Badania archeologiczne ujawniły także obecność w tym miejscu dawnego cmentarza dawanego na XVII wiek.


Szczegółowy Przebieg działań wojennych.

W kwietniu 1831 r. pod Liwem wojska polskie, którymi dowodzili Henryk Dembiński, Walenty Andrychiewicz i Jan Nepomucen Umiński stawiły czoła armii carskiej feldmarszałka Iwana Dybicza, którą zmusiły do odwrotu. W starciu poległo kilkuset żołnierzy obu stron.

Siły Powstańcze oraz Rosyjskie.

Straty Powstańców i Rosjan.

Z przekazów archiwalnych ( Callier Edmund ) wiemy, że w dniu 14 kwietnia poległo ok 800 Rosjan oraz 300 żołnierzy Wojska Polskiego. Potyczki w Liwie miały jednak miejsce także w dniach 2, 9, oraz 16 kwietnia.

Nazwiska poległych Powstańców oraz uczestników boju.

Na cmentarz parafialnym w Liwie. Znajdują się także dwie mogiły powstańców  listopadowych.

1. Mogiła kpt. Piotra Dąbrowy zmarłego na cholerę po bitwie  pod Liwem stoczonej z Rosjanami 14/15 kwietnia 1831 roku

2. Mogiła por. Jana Przyborowskiego, adiutanta 1. Pułku Strzelców Pieszych, odznaczonego złotym krzyżem Virtuti Militari za udział w bitwie pod Grochowem, poległego w bitwie pod Liwem 14 kwietnia 1831 roku koło mostu na Liwcu.

Przekazy Archiwalne.

2 kwietnia 1831

Callier Edmund, Bitwy i potyczki stoczone przez wojsko polskie w roku 1831, Poznań 1887, str.57  
Callier Edmund, Bitwy i potyczki stoczone przez wojsko polskie w roku 1831, Poznań 1887, str.61-62  
Callier Edmund, Bitwy i potyczki stoczone przez wojsko polskie w roku 1831, Poznań 1887, str.69  
Callier Edmund, Bitwy i potyczki stoczone przez wojsko polskie w roku 1831, Poznań 1887, str. 71-73 
Callier Edmund, Bitwy i potyczki stoczone przez wojsko polskie w roku 1831, Poznań 1887, str. 76 

 

Fundacja pomnika.

Krzyż na powstańczej mogile ustawiony został przez miejscową ludność dopiero w roku 1897, z tego powodu władze istnienie mogiły podawano w wątpliwość. Jak się okazało - bardzo niesłusznie i pochopnie.
   

Prawna Ochrona miejsc pamięci narodowej.

Zagrożenia.

Obecnie krzyż został nieco przesunięty wobec pierwotnej lokalizacji, groby ekshumowano i pochowano w nowej lokalizacji krzyża.

Niewykluczone, że dalsze groby wojenne mogą znajdować się także na terenie sąsiadujących z boiskiem nieruchomości.

fot. za warszawa.onet.pl
fot. za podlasie24.pl  

Możliwość wystąpienia nieznanych mogił wojennych.

Podczas badań archeologicznych zidentyfikowano raptem 15 grobów, podczas gdy wiemy, ze w trakcie bitwy poległo po kilkuset żołnierzy po obu wałczących stronach. Należy sie zatem spodziewać kolejnych nieznanych mogił wojennych.

Lokalizacja na mapie.

Literatura:

 archeowiesci.pl "Odkryli mogile powstańców listopadowych"

Podlasie24.pl "W Liwie znaleziono szczątki powstańców listopadowych i złote monety"

onet.pl "Podczas budowy boiska odkryto szczątki powstancow"

Powstanie listopadowe 1830–1831 Dzieje – historiografia – pamięć, red Tadeusz Skoczek, Warszawa 2015

Callier Edmund, Bitwy i potyczki stoczone przez wojsko polskie w roku 1831, Poznań 1887, str.  

 

 

Szlak Niepodległości jest narzędziem edukacyjnym stworzonym przez Fundację na rzecz Krajobrazu Kulturowego.

Szlak pomyślany został jednocześnie jako Przewodnik Turystyczny, narzędzie edukacyjne na potrzeby organizacji terenowych gier historycznych oraz element realizacji misji naszej Fundacji związanej z ochroną miejsc pamięci narodowych zaś szczególnie grobów i cmentarzy wojennych.

Lista dostępnych punktów Szlaku Niepodległości

 

fundacja @ krajobraz.org.pl 

KOD QR miejsca pamięci.  Gdyby obok tego miejsca nie było tabliczki z takim kodem, prosimy o poinformowanie o tym naszej Fundacji. Mniejszy kod QR 8mieszczony na tablicy linkuje do punktowanego zadania.

 

KOD QR miejsca pamięci.

 

Zapraszamy na stronę społecznościową Szlaku Niepodległości.