Szlak Niepodległości      
Szlak Niepodległości
Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Gminy Stanisławów.


Krzyż w Aleksandrówce upamiętniający walki żołnierzy polskich z bolszewikami w dniu 17 sierpnia 1920 r (gm. Dębe Wielkie, pow. miński).

   

Pierwotnie krzyż stał w miejscu tymczasowego cmentarza żołnierzy rosyjskich poległych podczas walk w Dębem Wielkim 17 sierpnia 1920 r.,
który znajdował się po północnej stronie szosy przy przejeździe kolejowym

Krzyż przy ul. Długiej.

Pierwotnie krzyż stał w miejscu tymczasowego cmentarza żołnierzy rosyjskich poległych podczas walk w Dębem Wielkim 17 sierpnia 1920 r., który znajdował się po północnej stronie szosy przy przejeździe kolejowym. Była to jedna duża zbiorowa mogiła. Ilość pochowanych żołnierzy rosyjskich jest nieznana. Wszyscy oni zostali ekshumowani po roku 1922 i przewiezieni z honorami na cmentarz parafialny w Dębem Wielkim. Eskortą honorową był Szwadron 7 Pułku Ułanów Lubelskich z Mińska Mazowieckiego .

Za: SACRUM ZIEMI DĘBSKIEJ, Redakcja: Krzysztof Kalinowski, Bogdan Kuć, Piotr VASCO Wasilkowski

Pochowani zostali w zbiorowej mogile na niepoświęconej części cmentarza.

Krzyż przestawiony został na drugą stronę ulicy. W 2012 roku stary spróchniały krzyż został zastąpiony nowym drewniany ufundowanym przez mieszkańców Aleksandrówki. Postawiony został kilkanaście metrów dalej w kierunku zachodnim. Przy krzyżu umieszczono tablicę upamiętniającą poległych polskich żołnierzy. Poświęcenie nowego krzyża i tablicy miało miejsce 18 sierpnia 2012 r.

   
 

Szczegółowy Przebieg działań wojennych.

......

Siły

.....

Straty Polskie i Rosyjskie

.....

Nazwiska poległych

.....

Przekazy Archiwalne.

..., )

Fundacja pomnika.

.... (okoliczności budowy, fundacji, osoby zaangażowane)

Prawna Ochrona miejsc pamięci narodowej.

.... (status prawny, formy ochrony np. gminna ewidencja, rejestr, plan miejscowy, studium uwarunkowań, status grobu wojennego)

Zagrożenia.

(Obserwowane zagrożenie zarówno związane z otoczeniem, jak i stanem prawnym)

Możliwość wystąpienia nieznanych mogił wojennych

Po ekshumacji zawsze istnieje pewne prawdopodobieństwo związane z niepełna ekshumacja lub pozostawieniem pojedynczych kości pogrzebanych wcześniej tam osób.

 

Lokalizacja na mapie.

 

Literatura:

SACRUM ZIEMI DĘBSKIEJ, Redakcja: Krzysztof Kalinowski, Bogdan Kuć, Piotr VASCO Wasilkowski

 

 

 

Szlak Niepodległości jest narzędziem edukacyjnym stworzonym przez Fundację na rzecz Krajobrazu Kulturowego.

Szlak pomyślany został jednocześnie jako Przewodnik Turystyczny, narzędzie edukacyjne na potrzeby organizacji terenowych gier historycznych oraz element realizacji misji naszej Fundacji związanej z ochroną miejsc pamięci narodowych zaś szczególnie grobów i cmentarzy wojennych.

Lista dostępnych punktów Szlaku Niepodległości

 

fundacja @ krajobraz.org.pl 

 


Zapraszamy na stronę społecznościową Szlaku Niepodległości.


KOD QR miejsca pamięci.  Gdyby obok tego miejsca nie było tabliczki z takim kodem, prosimy o poinformowanie o tym naszej Fundacji. Mniejszy kod QR umieszczony na tablicy linkuje do punktowanego zadania.