Szlak Niepodległości      
Szlak Niepodległości
Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Gminy Stanisławów.


Pomnik poległych w walkach o niepodległość w Dobrem (gm. Dobre, Pow. miński)

   

Pomnik poświęcony obywatelom gminy Rudzienko poległym w walkach o niepodległość ojczyzny w latach 1914-1920. Ufundowany w 1938 r.
Rosjanie dobre zajęli Dobre 12/13 sierpnia 1920 roku


18. VIII. 1920 r. - rozpoczął się gwałtowny odwrót zdezorganizowanych mas wojska z 8, 10, i 17 dyw 16 Armii Czerw, po trasie Stanisławów - Dobre - Węgrów - Sokołów Podlaski. Polskie lotnictwo, zwłaszcza bombowe, nękało wycofujące się kolumny.


Na cmentarzu w Dobrem znajduje się grub Juliusza Krosnowskiego żołnierza polskiego poległego w walce z bolszewikami w dniu 12 sierpnia 1920 r.  Jak wynika z daty, poległ on podczas obrony Dobrego. Rosjanie na 6 dni dni zajęli Dobre, już 18 sierpnia w popłochu bezwładzie prowadzili odwrót.
Szczegółowy Przebieg działań wojennych.

......

Siły Powstańcze oraz Rosyjskie

.....

Straty Powstańców i Rosjan.

.....

Nazwiska poległych Powstańców oraz uczestników boju.

.....

Przekazy Archiwalne.

 

Fundacja pomnika.

 

Prawna Ochrona miejsc pamięci narodowej.

Pomnik wpisany do gminnej ewidencji zabytków (pod nr. 23/1743. Dobre. Pomnik poświęcony poległym w latach 1914 -1920 oraz 1939-1945,mur., 1938 r.)

Zagrożenia.

 

(Możliwość wystąpienia nieznanych mogił wojennych

Pomnik w złym stanie technicznym, wymaga napraw i renowacji.

 

 

Lokalizacja na mapie.

 

Literatura:

 

 

 

 

 

Szlak Niepodległości jest narzędziem edukacyjnym stworzonym przez Fundację na rzecz Krajobrazu Kulturowego.

Szlak pomyślany został jednocześnie jako Przewodnik Turystyczny, narzędzie edukacyjne na potrzeby organizacji terenowych gier historycznych oraz element realizacji misji naszej Fundacji związanej z ochroną miejsc pamięci narodowych zaś szczególnie grobów i cmentarzy wojennych.

Lista dostępnych punktów Szlaku Niepodległości

 

fundacja @ krajobraz.org.pl 

 


Zapraszamy na stronę społecznościową Szlaku Niepodległości.


KOD QR miejsca pamięci.  Gdyby obok tego miejsca nie było tabliczki z takim kodem, prosimy o poinformowanie o tym naszej Fundacji. Mniejszy kod QR umieszczony na tablicy linkuje do punktowanego zadania.