Szlak Niepodległości      
Szlak Niepodległości
Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Gminy Stanisławów.


Walka o polskość szkoły i nauczania w Siennicy (gm. Siennica, pow. miński).

   W
alka o polskość po Powstaniu Styczniowym 

Za: Przebieg Powstania Styczniowego w 1863-64 r. na terenie byłego powiatu stanisławowskiego fragmenty, Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego.


 


W roku 1904 wybucha wojna rosyjsko-japońska, którą Rosja przegrywa. Przegrana ta wywołuje w Rosji nastroje rewolucyjne, które obejmują także polskie ziemie zaboru rosyjskiego. W dniu 22 stycznia 1905 r. mieszkańcy Petersburga organizują pokojową manifestację w której domagają się przeprowadzenia reform. Przeciw demonstrantom car Mikołaj II wyprowadza policję, kozaków i wojsko, które dokonują masakry uczestników manifestacji. Podczas "krwawej niedzieli" zginęło około tysiąca osób, a kilka tysięcy zostało rannych. W odpowiedzi na te wydarzenia wybucha Wielki strajk 1905 r.

Powszechny strajk solidarnościowy ogarnia także ziemię Królestwa Polskiego. Duże protesty mają miejsce w Warszawie, Łodzi, Zagłębiu Dąbrowskim, Skarżysku i Radomiu. W Warszawie w starciach z policją ginie blisko 90 osób.
Ludność Polski obok żądań ekonomicznych (skrócenie czasu prac, podwyżka wynagrodzeń) wysuwa także żądania polityczne i społeczne.

Protesty wiece a także wystąpienia zbrojne organizowane głownie przez PPS mają miejsce już od 1904 do 1907 roku. Protesty obejmują bardzo duże obszary zarówno duże miasta przemysłowe jak i małe miasteczka w tym także w Siennicę. Protesty na wsiach w odróżnieniu od miast miały charakter narodowo-wyzwoleńczy - nie zaś robotniczy. Jako główne żądanie wsuwane jest prawo do nauczania języka polskiego oraz posługiwanie się nim w sprawach urzędowych.  Protestom takim przewodzi zwyczaj kadra nauczycielska.Szczegółowy Przebieg wydarzeń.

28 lutego 100 chłopów gminny Siennica gub. warszawskiej zażądało od nauczyciela nauczania po polsku, a wobec odmowy oświadczyło, że dzieci swoje ze szkoły odbierają i na szkołę płacić nie będą.

Siennica, oprócz kilku innych miast, w tym Warszawy, Siedlec i Płocka, stała się jednym z głównych punktów oporu strajku szkolnego w 1905 roku. W tym okresie przykładem inicjatyw pochodzących ze szkoły było postawienie krzyża w sąsiedztwie kościoła i przy głównej ulicy. W akcję tę zaangażowany był prefekt seminarium ks. Łukasz Janczak, kilku mieszkańców Siennicy i Krzywicy oraz grupa uczniów seminarium. Zdaniem władz carskich największym zagrożeniem był napis na krzyżu w zakazanym języku polskim. Tekst inskrypcji był następujący: „Boże zmiłuj się nad Narodem Polskim i wybaw Go z niewoli. Wierni synowie ojczyzny 1905 roku”. Niebezpieczny dla władzy był również czas postawienia krzyża. Było to w nocy ze środy na czwartek przed świętem Bożego Ciała, które tradycyjnie gromadzi liczne rzesze wiernych. Wydarzenie to wywarło wielkie wrażenie na mieszkańcach Siennicy i wiernych z terenu parafii, wpłynęło na kształtowanie ich świadomości, było lekcją odwagi i patriotyzmu. U dużej części mieszkańców krystalizowało się przekonanie, że nauka w wolnej szkole i w języku ojczystym jest dużą wartością. O taką szkołę należy walczyć i warta jest ona ofiar. Władze carskie nie usunęły krzyża, doczekał on niepodległości. Dla mieszkańców był nie tylko symbolem religijnym, lecz nadzieją wytrwania i wiary w ostateczne zwycięstwo.

 

 

 

   
 

 


   

Mieszkańcy pobliskich Latowicz oraz stanisławowa podejmują uchwałę, którą następnie publikują na łamach ,,Gazety Ludowej” nr 9 z 3 grudnia 1905 roku w której żądają reform i wolności osobistych.

 

Taką relacje przekazuje Janusz Żarnowski w publikacji "Z dziejów strajku szkolnego 1905 roku.

" Na wsi rozwinęła się walka o spolszczenie szkoły ludowej. Walka ta wiązała się z narodowo-wyzwoleńczym ruchem chłopskim, dążącym do wprowadzenia języka polskiego w gminie, szkole i sądzie. Ruch ten był jedną z podstawowych form wystąpień rewolucyjnych chłopów w rewolucji 1905 r. Chłopi zwracać się zaczęli do władz w języku polskim, niszczyli carskie godła i obrazy w szkołach, domagali się uczenia dzieci w ojczystym języku. Wyniki kilkudziesięcioletniej rusyfikacji okazały się fikcją. Wśród różnych zagadnień związanych z walką narodowo-wyzwoleńczą chłopstwa — sprawa szkolna była jedną z ważniejszych. W dniu 15 lutego we wsi Sanniki pow. gostynińskiego 21 kobiet zajęło budynek szkolny i zabrało swe  dzieci ze szkoły 14°. 25 lutego przerwano lekcje w szkołach na Gocławku, w Wawrze, 27 lutego we wsi Goździk gm. mińskiej pow. nowomińskiego. 28 lutego 100 chłopów gminny Siennica gub. warszawskiej zażądało od nauczyciela nauczania po polsku, a wobec odmowy oświadczyło, że dzieci swoje ze szkoły odbierają i na szkołę płacić nie będą. Wypadki odmowy wypłaty pensji nauczycielowi, dopóki nie będzie uczył po polsku, mnożą się coraz bardziej142. Mamy też niejednokrotnie do czynienia z wystąpieniami samych dzieci, które oświadczyły, że uczyć się będą tylko w ojczystym języku i nie chciały uczestniczyć w lekcjach, mimo częstych represji ze strony zrusyfikowanych nauczycieli i władz, które posuwały się do aresztowania i bicia małych dzieci."

 

Rewolucja 1905 roku ostatecznie została stłumiona. Nie mniej rok 1905 wyznacza pewnego rodzaju cenzurę. Można mówić o pewnego rodzaju odwilży. Pojawiła się możliwość tworzenia polskich instytucji i organizacji społecznych: polskiego szkolnictwa prywatnego (m.in. Polska Macierz Szkolna), ruchu spółdzielczego (m.in. Towarzystwo Kooperatystów); zelżała cenzura, wprowadzono wolność wyznania, zaprzestano represji wobec wyznawców kościoła grekokatolickiego, dopuszczono używanie języka polskiego w urzędach gminnych.


Uwaga:

Z uwagi na realizację naszego projektu, rok 1905 wyznacza datę od której możliwe było dokonywanie pierwszych upamiętnień grobów wojennych czasów wcześniejszych powstań zwłaszcza Powstania Styczniowego. Nie można było na nich sławić poległych, ale ludzie przestali bać się takie upamiętnienia stawiać na ich zazwyczaj leśnych i śródpolnych mogiłach, niestety wiele z nich jako anonimowych obecnie wymaga potwierdzenia, czas bardzo często zatarł okoliczności fundacji krzyży i kapliczek. Niejednokrotnie czytając powstańcze pamiętniki podawane są lokalizacje grobów obecnie nie znanych i nie opisanych we wskazanym terenie.

 

Literatura:

Gazeta Ludowa : organ Polskiej Partyi Socyalistycznej. R. 4, 1905, nr 9

Janusz Żarnowski, Z dziejów strajku szkolnego 1905 r., w Przegląd Historyczny 46, 1955 rok /1-2,s. 184-210

Michał Jędrych, Polityka oświatowa caratu w Królestwie Polskim w XIX w.

https://polona.pl/item/do-nauczycieli-polakow-inc-bohaterski-poryw-mlodziezy-zachwial-w-posadach-gmach,OTcwMzc3MQ/0/#item

https://polona.pl/item/bracia-wloscianie-inc-w-kilkunastu-gminach-gospodarze-przyszli-do-nauczyciela,OTg1NDM3Mw/0/#item

https://polona.pl/item/bracia-wloscianie-inc-wszyscy-uczciwi-nauczyciele-i-nauczycielki-ludowe-uchwalili,MTI3MDgwNzM/0/#item

 

 

Szlak Niepodległości jest narzędziem edukacyjnym stworzonym przez Fundację na rzecz Krajobrazu Kulturowego.

Szlak pomyślany został jednocześnie jako Przewodnik Turystyczny, narzędzie edukacyjne na potrzeby organizacji terenowych gier historycznych oraz element realizacji misji naszej Fundacji związanej z ochroną miejsc pamięci narodowych zaś szczególnie grobów i cmentarzy wojennych.

Lista dostępnych punktów Szlaku Niepodległości

 

fundacja @ krajobraz.org.pl 

KOD QR miejsca pamięci.  Gdyby obok tego miejsca nie było tabliczki z takim kodem, prosimy o poinformowanie o tym naszej Fundacji. Mniejszy kod QR 8mieszczony na tablicy linkuje do punktowanego zadania.

Zapraszamy na stronę społecznościową Szlaku Niepodległości.