Szlak Niepodległości      
Szlak Niepodległości
Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Gminy Stanisławów.


Kamień Niepodległości oraz Dąb niepodległości w Kuflewie
(gm. Mrozy, pow. miński).
 

   


Kamień w Kuflewie, usytuowany przy skrzyżowaniu drogi
Kałuszyn-Mrozy-Latowicz i drogi prowadzącej przez wieś
do rezerwatu Florianów, umieszczony z okazji 10 rocznicy odzyskania
niepodległości. Z dokumentów archiwalnych wynika,
że obok pomnika posadzono dąb.

Kamień w Kuflewie, usytuowany przy skrzyżowaniu drogi
Kałuszyn-Mrozy-Latowicz i drogi prowadzącej przez wieś
do rezerwatu Florianów, umieszczony z okazji 10 rocznicy odzyskania
niepodległości. Z dokumentów archiwalnych wynika,
że obok pomnika posadzono dąb.

Dąb i Kamień Niepodległości w Kuflewie, grudzień 2017r.  

Szczegółowy Przebieg działań wojennych - opis miejsca

Przekazy Archiwalne.

Fundacja pomnika.

Pomnik ustawiono w 10 rocznicę Odzyskania Niepodległości.

Prawna Ochrona miejsc pamięci narodowej.

Zagrożenia.

Możliwość wystąpienia nieznanych mogił wojennych.

Lokalizacja na mapie.

Literatura:

 

 

 

 

 

Szlak Niepodległości jest narzędziem edukacyjnym stworzonym przez Fundację na rzecz Krajobrazu Kulturowego.

Szlak pomyślany został jednocześnie jako Przewodnik Turystyczny, narzędzie edukacyjne na potrzeby organizacji terenowych gier historycznych oraz element realizacji misji naszej Fundacji związanej z ochroną miejsc pamięci narodowych zaś szczególnie grobów i cmentarzy wojennych.

Lista dostępnych punktów Szlaku Niepodległości

 

fundacja @ krajobraz.org.pl 

KOD QR miejsca pamięci.  Gdyby obok tego miejsca nie było tabliczki z takim kodem, prosimy o poinformowanie o tym naszej Fundacji. Mniejszy kod QR 8mieszczony na tablicy linkuje do punktowanego zadania.

 

 

Zapraszamy na stronę społecznościową Szlaku Niepodległości.