Szlak Niepodległości      
Szlak Niepodległości
Szlak Niepodległości
Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Gminy Stanisławów.


Pomnik ku czci ofiar terroru z czasu II wojny światowej w Cegłowie. (gm. Cegłów, pow. miński).

   

Pomnik ku czci ofiar terroru z czasu II wojny światowej.


 

Pomnik ku czci ofiar terroru z czasu II wojny światowej.

16 września 1939 r. zginęło tu z rąk niemieckich faszystów czterech mieszkańców.

25 czerwca 1943 r. Niemcy przeprowadzili pacyfikację wsi. Na
podstawie przygotowanych list spędzono przed kościołem około stu Polaków, z których około czterdzieści wyprowadzono na zachód od stacji i tam rozstrzelano.

To miejsce przy torach kolejowych upamiętnia obecnie współczesny krzyż.

Szczegółowy Przebieg działań wojennych.

......

Siły Powstańcze oraz Rosyjskie (akurat dla Powstania Styczniowego)

.....

Straty Powstańców i Rosjan.

.....

Nazwiska poległych Powstańców oraz uczestników boju.

.....

Przekazy Archiwalne.

.... (skany, zrzuty ekranowe, najlepiej z linkami do archiwów cyfrowych, )

Fundacja pomnika.

.... (okoliczności budowy, fundacji, osoby zaangażowane)

Prawna Ochrona miejsc pamięci narodowej.

.... (status prawny, formy ochrony np. gminna ewidencja, rejestr, plan miejscowy, studium uwarunkowań, status grobu wojennego)

Zagrożenia.

(Obserwowane zagrożenie zarówno związane z otoczeniem, jak i stanem prawnym)

(Możliwość wystąpienia nieznanych mogił wojennych

(- jako przykład opis Stanisława Zielińskiego dla potyczki pod Michałowem)

 

Lokalizacja na mapie.

( w tym także na fragmentach map historycznych)

Literatura:

 

 

 

 

 

Szlak Niepodległości jest narzędziem edukacyjnym stworzonym przez Fundację na rzecz Krajobrazu Kulturowego.

Szlak pomyślany został jednocześnie jako Przewodnik Turystyczny, narzędzie edukacyjne na potrzeby organizacji terenowych gier historycznych oraz element realizacji misji naszej Fundacji związanej z ochroną miejsc pamięci narodowych zaś szczególnie grobów i cmentarzy wojennych.

Lista dostępnych punktów Szlaku Niepodległości

 

fundacja @ krajobraz.org.pl 

 


Zapraszamy na stronę społecznościową Szlaku Niepodległości.


KOD QR miejsca pamięci.  Gdyby obok tego miejsca nie było tabliczki z takim kodem, prosimy o poinformowanie o tym naszej Fundacji. Mniejszy kod QR umieszczony na tablicy linkuje do punktowanego zadania.