Szlak Niepodległości      
Szlak Niepodległości
Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Gminy Stanisławów.


Kapliczka w miejscu stoczonej bitwy w dniu 25 kwietnia 1831 roku o groblę w Kołaczu
(gm. Mrozy, pow. miński)
 

   


Tu gdzie stoi kapliczka najpewniej w dniu 24 kwietnia 1831 roku znajdowały się  pozycje Wojsk Polskich płk Henryka Dembińskiego Stoczyły tu one, bój o groble przejście dzielącą Kołacz od wzniesień Kuflewa z szarżą przednią armii Dybicza.  Skutecznie rzez wiele godzin nie dając im przejścia.

   

Szczegółowy Przebieg działań wojennych.

KUFLEW
(wieś w gminie Cegłów, powiat miński, województwo mazowieckie) Cmentarz przykościelny – znajduje się na nim zbiorowa mogiła żołnierzy WP poległych w obronie Kuflewa 25 kwietnia 1831 roku18. Tego dnia oddział wydzielony płk Henryka Dembińskiego (4 bataliony piechoty, 12 szwadronów jazdy i 4 działa − łącznie 3400 żołnierzy) stawił twardy opór straży przedniej
armii feldmarszałaka Iwana Dybicza (gen. Karl Mandestern z 3500 żołnierzy) maszerującej od Jeruzala. Rosjanie ruszyli do natarcia około godziny 13−14. Początkowo Polacy z powodzeniem bronili wylotu grobli koło wsi Kołacz, po czym wycofali się na przygotowaną wcześniej pozycję obronną w Kuflewie. Widząc, że naciąga cała rosyjska armia Dybicza, Dembiński około godziny 17 nakazał odwrót do Cegłowa. W czasie tej walki miał miejsce niecodzienny epizod. W samym środku bitwy, pod ostrzałem przekradł się na polską stronę lekarz z wojsk Dybicza, Polak z pochodzenia, Barłomiej Beniowski z ostrzeżeniem,
że na polskie oddziały następują już główne siły czterdziestotysięcznej armii rosyjskiej.

Niestety, do dzisiaj nie zachował się najmniejszy ślad po tej mogile na cmentarzu przykościelnym.

Siły Powstańcze oraz Rosyjskie.

Straty Powstańców i Rosjan.

Nazwiska poległych Powstańców oraz uczestników boju.

Przekazy Archiwalne.

Fundacja pomnika.

Prawna Ochrona miejsc pamięci narodowej.

Zagrożenia.

Możliwość wystąpienia nieznanych mogił wojennych.

Bardzo duża, widome jest, że Polaków pochowano na cmentarzu przyparafialnych, grób wojenny się nie zachował.  natomiast należy mieś świadomość, że siły były wyrównane, ok 3.400 żołnierzy Polskich broiło przejścia na które nacierało 3.500 żołnierzy rosyjskich. Polacy mijli lepsze pozycje obronne, należy przypuszczać, że Rosjan poległo w tej bitwie dużo więcej. Nieznane jest miejsce ich pochówków. 

Lokalizacja na mapie.

1. Przypuszczalna lokalizacja Wojsk Polskich (miejsce gdzie dziś stoi kapliczka), 2. grobla na dopływie Witówki.

Literatura:

 

 

 

 

 

Szlak Niepodległości jest narzędziem edukacyjnym stworzonym przez Fundację na rzecz Krajobrazu Kulturowego.

Szlak pomyślany został jednocześnie jako Przewodnik Turystyczny, narzędzie edukacyjne na potrzeby organizacji terenowych gier historycznych oraz element realizacji misji naszej Fundacji związanej z ochroną miejsc pamięci narodowych zaś szczególnie grobów i cmentarzy wojennych.

Lista dostępnych punktów Szlaku Niepodległości

 

fundacja @ krajobraz.org.pl 

KOD QR miejsca pamięci.  Gdyby obok tego miejsca nie było tabliczki z takim kodem, prosimy o poinformowanie o tym naszej Fundacji. Mniejszy kod QR 8mieszczony na tablicy linkuje do punktowanego zadania.

Zapraszamy na stronę społecznościową Szlaku Niepodległości.