Szlak Niepodległości      
Szlak Niepodległości
Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Gminy Stanisławów.


Pomnik we Wsi Lasomin, poległym żołnierzom  roku 1920 i II Wojny Światowej
(gm. Siennica. pow. miński)


   

Pomnik znajduje się na południowym krańcu wsi. na rozwidleniu dróg prowadzących do Kośmin i Nowogrodu. Poświęcony jest pamięci rodaków poległych w obronie ojczyzny w 1920 r. Pomnik ufundowało w 1932 r. Koło Młodzieży Wiejskiej „Wici” w Lasominie. działające wówczas w tejże miejscowości.

Na kamieniu wyryto napis:

Rodakom naszym poległym w obronie Ojczyzny w r. 1920 kamień ten na pamiątkę położyło Koło Mi. Wiejskiej „ Wici”.

Lasomin 5. VI 1932”.

Pod krzyżem znajduje się druga tablica z informacją o poległych żołnierzach w roku 1920:

Stanisław Kaniewski, st. szer. i p.p. poległy ? 1920 nad Lidą

Piotr Boimski, uł. 8 p.p poległ  2. VII. 1920 pod Komorowem

Józef Sikorski szer. J. p. p poległ 20. II. 1920 pod Łotyczowem

 

Szczegółowy Przebieg działań wojennych.

?

Siły Polskie i Rosyjskie

?

Straty

?

Nazwiska poległych Powstańców oraz uczestników boju.

Stanisław Kaniewski, st. szer. i p.p. poległy ? 1920 nad Lidą

Piotr Boimski, uł. 8 p.p poległ  2. VII. 1920 pod Komorowem

Józef Sikorski szer. J. p. p poległ 20. II. 1920 pod Łotyczowem

Przekazy Archiwalne.

....

Fundacja pomnika.

Pomnik ufundowało w 1932 r. Koło Młodzieży Wiejskiej „Wici” w Lasominie. działające wówczas w tejże miejscowości.

Prawna Ochrona miejsc pamięci narodowej.

Obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków

Zagrożenia.

 

(Możliwość wystąpienia nieznanych mogił wojennych

 

 

 

Lokalizacja na mapie.

( w tym także na fragmentach map historycznych)

Literatura:

 

1.      Kłos L., M., Tradycja Mazowsza, powiat miński. Przewodnik subiektywny, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki Agencja Wydawnicza „Egros”, Warszawa 2011.

2.      Kowalski A., Miejsca pamięci związane z Bitwą Warszawską 1920 r, „Niepodległość i Pamięć” 2/2 (3), 119-186,1995.

3.      http://mct.org.pl/pomnik-w-lasominie/

4.      http://www.ugsiennica.pl/zabytki/obiekty%20z%20ewidencji%20zabytkow.pdf

5.      https://pl.wikipedia.org/wiki/Lasomin#/media/File:Lasomin.jpg

Szlak Niepodległości jest narzędziem edukacyjnym stworzonym przez Fundację na rzecz Krajobrazu Kulturowego.

Szlak pomyślany został jednocześnie jako Przewodnik Turystyczny, narzędzie edukacyjne na potrzeby organizacji terenowych gier historycznych oraz element realizacji misji naszej Fundacji związanej z ochroną miejsc pamięci narodowych zaś szczególnie grobów i cmentarzy wojennych.

Lista dostępnych punktów Szlaku Niepodległości

 

fundacja @ krajobraz.org.pl 

 


Zapraszamy na stronę społecznościową Szlaku Niepodległości.


KOD QR miejsca pamięci.  Gdyby obok tego miejsca nie było tabliczki z takim kodem, prosimy o poinformowanie o tym naszej Fundacji. Mniejszy kod QR umieszczony na tablicy linkuje do punktowanego zadania.