Szlak Niepodległości      
Szlak Niepodległości
Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Gminy Stanisławów.


Mogiła żołnierzy polskich poległych w walce z Rosjanami w dniu 18 lutego 1831 r. w miejscowości Kobierne. (gm. Dębe Wielkie, pow. miński).

   

18 lutego 1831 roku doszło do potyczki oddziałów polskich pod dowództwem gen. Tomasza Lubieńskiego (Łubieńskiego) a oddziałami rosyjskimi pod dowództwem gen. Piotr Łopuchina (przypuszczalny dowódca). Kobierne było jedną z miejscowości na terenie której operowały wojska biorące udział w potyczce. Oprócz Kobiernego walczono także na terenie wsi: Cyganka i Dębe Wielkie.Zbiorowa mogiła żołnierzy WP z 1831 roku. Położona jest na szczycie niewielkiego
lokalnego wzniesienia, przy skrzyżowaniu drogi nr 2 z drogą do wsi
Rysie. Na mogile ustawiony jest wysoki metalowy krzyż, na którym jednak
brak jakiejkolwiek informacji o tym, że jest to miejsce spoczynku polskich żołnierzy
z okresu powstania listopadowego. Tu dnia 18 lutego 1831 żołnierze
polscy z dywizji gen. Tomasza Łubieńskiego prowadzili działania opóźniające
przeciwko wojskom rosyjskim dowodzonym przez księcia Pawła Piotrowicza
Łopuchina. Bitwa rozpoczęła się o godz. 11.00. Tak ją wspomina uczestnik
por. Stanisław Jabłonowski: „Pierwszy raz bateria była w boju, a jednakowoż
na silny ogień nieprzyjacielski z wielką korzyścią i nadzwyczajnym szczęściem
odpowiadała...”. Pod naporem Rosjan, gen. Łubieński wycofał się po łagodnych
stokach wzniesień ku wsi Dębe. Jedynym śladem po bitwie był drewniany krzyż
postawiony na mogile polskich żołnierzy, który przetrwał aż do lat 60. ubiegłego
wieku. Po jego zniszczeniu, mieszkańcy wsi postawili na mogile nowy krzyż,
tym razem żelazny. Po jego postawieniu, sprawą zainteresowali się funkcjonariusze
UB, którzy próbowali dowiedzieć się, kto był inicjatorem przedsięwzięcia,
ale pomimo energicznie prowadzonego śledztwa, sprawców nigdy nie wykryto.
Inicjatorami postawienia obecnego krzyża byli panowie Wacław Wieczorek
i Bronisław Sado.

 

Szczegółowy Przebieg działań wojennych.

 
 
 
 

Pod Kobiernem Łubieński postawił po lewej stronie drogi półbaterię Chorzewskiego oraz jazdę 1 i 4 pułku ułanów. 4 psk i baterię Konarskiego postawił po prawej stronie, 7 ppl stanął w kolumnach batalionowych z rozwiniętymi w tyraliery kompaniami woltyżerskimi. Jazda ustawiona była dywizjonami w kolumny.

Około godziny 11.00 nastąpiło uderzenie awangardy Łopuchina. Porucznik Stanisław Jabłonowski, oficer z baterii  Chorzewskiego, tak wspomina w swym pamiętniku: „Pierwszy raz bateria była w boju, a jednakowoż na silny ogień nieprzyjacielski z wielką korzyścią i nadzwyczajnym szczęściem odpowiadała”[1]. Pod naciskiem nieprzyjaciela łubieński cofał się po łagodnych stokach w dół, ku wsi Dębe Wielkie. Przez wieś przepływała rzeczka Choszczówka, przecinając szosę brzeską. Po prawej, południowej stronie szosy, dolina Choszczówki była niska, przechodząca w rozległe, podmokłe i bagniste łąki. Po lewej stronie koryto rzeczki miało wyższe brzegi, a teren do niej przylegający umożliwiał łatwe jej przebycie. Ariergarda gen. Łubieńskiego naciskana przez huzarów i piechotą Łopuchina cofnęła się w ugrupowaniu rozwiniętym, aż do Dębego Wielkiego. Jej lewe skrzydło, to jest 1 i 4 puł oraz bateria Chorzewskiego, swobodnie przekroczyły  rzeczkę Choszczówkę i cofnęły się za nią. 7 ppl przeszedł ją w kolumnach po moście. 4 psk i bateria Konarskiego, znajdujące się na prawym skrzydle, utknęły w mokradłach doliny Choszczówki i nie mogły przez nią przejść. Rosjanie tymczasem szybko zbliżali się ku mostowi. Drugi dywizjon 4 psk, dowodzony przez kap. Korytkowskiego, uderzył na fizylierów rosyjskich, wraz z baterią artylerii, ruszył ku szosie i mostowi. W czasie tego manewru jedno działo ugrzęzło w błocie. Kilkunastu strzelców zsiadło z koni i pomogło kanonierom wydobyć armatę.  Ten flankowy manewr 4 psk osłaniała ogniem bateria Chorzewskiego, pozostawiona przy moście w Dębem Wielkim, w asekuracji szwadronu z 4 puł. Przy baterii tej znajdował się płk Chrzanowski (później generał), który przybył do baterii, aby płk Chorzewskiemu wyjaśnić ruchy wojsk walczących. W chwili gdy stał z rozłożoną mapą, został ranny od granatu, który wybuchł w pobliżu.

W czasie, gdy Łubieński walczył pod Kobiernem i Dębem Wielkim, generał Żymirski dotarł z dywizją do karczmy Brzeziny, która położona była na wzniesieniu. Na tym właśnie wzniesieniu generał ustawił 14 dział z baterii Koryzny i Kołyszki. Asekurował ich jeden z pułków strzeleckich rozwinięty w kolumny batalionowe. W tym czasie dołączył do dywizji 3 batalion 4psp ppłk Stokowskiego, który dotychczas, cofał się od rana polnymi drogami z Cyganki, ubezpieczając lewe skrzydło dywizji. Ariergarda gen. Łubieńskiego około godziny 14.00, cofnęła się spod Dębego Wielkiego do Brzezin. Ponieważ od Brzezin w stronę Miłosnej rozpoczynały się masywy leśne, generał odesłał cała jazdę w tył aż za Miłosnę.

za: Bogdan Kuć, Jan Majszyk, Dębe Wielkie i okolice w czasie Powstania Listopadowego, Dębe Wielkie 2011r.

Kobierne było także świadkiem walk 31 marca 1831 roku.

 

   

   

 

 

Siły Polskie oraz Rosyjskie

Wojska Polskie pod dowództwem gen. Jana Skrzyneckiego liczyły 30 000 żołnierzy.

Wojska Rosyjskie pod dowództwem Genrała Grigorija Rosena liczyły:  8000 tyś. piechoty, 2000 jazdy i 20 dział.

 

Straty Polskie i Rosjan.

.....

Nazwiska poległych oraz uczestników boju.

.....

Przekazy Archiwalne.

....

Fundacja pomnika.

....

Prawna Ochrona miejsc pamięci narodowej.

....

Zagrożenia.

 

(Możliwość wystąpienia nieznanych mogił wojennych

 

 

 

Lokalizacja na mapie.

Literatura:

http://www.debewielkie.pl/vertb4gl9anx2-37

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=6083&from=publication

Croquis de la bataille de Dembe Wielkie 31 mars 1831 [Szkic bitwy pod Dębem Wielkim, 31 III 1831]

Jabłonowski S.  Wspomnienia o bateryi pozycyjnej artyleryi konnej gwardyi królewsko – polskiej.    Kraków 1916, s. 26

 

 

 

Szlak Niepodległości jest narzędziem edukacyjnym stworzonym przez Fundację na rzecz Krajobrazu Kulturowego.

Szlak pomyślany został jednocześnie jako Przewodnik Turystyczny, narzędzie edukacyjne na potrzeby organizacji terenowych gier historycznych oraz element realizacji misji naszej Fundacji związanej z ochroną miejsc pamięci narodowych zaś szczególnie grobów i cmentarzy wojennych.

Lista dostępnych punktów Szlaku Niepodległości

 

fundacja @ krajobraz.org.pl 

 


Zapraszamy na stronę społecznościową Szlaku Niepodległości.


KOD QR miejsca pamięci.  Gdyby obok tego miejsca nie było tabliczki z takim kodem, prosimy o poinformowanie o tym naszej Fundacji. Mniejszy kod QR umieszczony na tablicy linkuje do punktowanego zadania.