Szlak Niepodległości      
Szlak Niepodległości
Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Gminy Stanisławów.


Cmentarz parafialny w Dobrem (gm. Dobre, pow. miński).

   


Zwracamy się z gorącą prośbą o uzupełnienie tego wpisu. Szczególnie zależy nam na lokalizacji grobów na mapce cmentarza, fotografiach oraz informacjach dotyczących weteranów wojen o odzyskanie oraz utrzymanie niepodległości Polski pochowanych na tym cmentarzu. informacje prosimy przesyłać na adres e-mail: fundacja @krajobraz.org.pl

Weterani Powstania Styczniowego
-

Weterani walk o niepodległość ojczyzny w latach 1918-1920

mogiła żołnierza poległego w walkach z najazdem w sierpniu 1920 roku,

Ofiary II Wojny Światowej

Pomnik na Grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym

Wpisany do gminnej ewidencji zabytków 5/1743. Dobre. , metal, 1994 r.

 

mogiła zbiorowa poległych z okresu II wojny światowej,

 

mogiła zbiorowa z 1939 roku,

Weterani II Wojny Światowej w tym AK i NSZ.

 

 

Przekazy Archiwalne.

Fundacja pomnika.

Prawna Ochrona miejsc pamięci narodowej.

Cmentarz (jako całość)  wpisany do gminnej ewidencji zabytków nr rejestru  (6/1743. Dobre. Cmentarz parafialny nowy, 1940 r.)

Zagrożenia.

Możliwość wystąpienia nieznanych mogił wojennych.

Lokalizacja na mapie.

Literatura:

 

 

 

 

 

Szlak Niepodległości jest narzędziem edukacyjnym stworzonym przez Fundację na rzecz Krajobrazu Kulturowego.

Szlak pomyślany został jednocześnie jako Przewodnik Turystyczny, narzędzie edukacyjne na potrzeby organizacji terenowych gier historycznych oraz element realizacji misji naszej Fundacji związanej z ochroną miejsc pamięci narodowych zaś szczególnie grobów i cmentarzy wojennych.

Lista dostępnych punktów Szlaku Niepodległości

 

fundacja @ krajobraz.org.pl 

KOD QR miejsca pamięci.  Gdyby obok tego miejsca nie było tabliczki z takim kodem, prosimy o poinformowanie o tym naszej Fundacji. Mniejszy kod QR 8mieszczony na tablicy linkuje do punktowanego zadania.

Zapraszamy na stronę społecznościową Szlaku Niepodległości.