Szlak Niepodległości      
Szlak Niepodległości
Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Gminy Stanisławów.


Pomnik wystawiony przez Społeczność gminy Stanisławów
jako upamiętnienie pamięci ofiar II Wojny Światowej.
(gmina Stanisławów, pow. miński).

Pomnik
   


Przed II Wojną Światową w roku 1931  - Stanisławów liczył 2237 mieszkańców, wg spisu z roku 1961 - 1478 mieszkańców.
Zakładając pewien wzrost liczby ludności zarówno pomiędzy rokiem 1931 a 1939 jak także pomiędzy 1945 a 1961, można śmiało przyjąć, że w
wyniku II Wojny Światowej społeczność Stanisławowa zmalała ok. 1000 mieszkańców. Największe zniszczenia Stanisławów doświadczył tuż przed wyzwoleniem. Albowiem Stał się ważnym przyczółkiem obrony wojsk niemieckich przeciw nacierającej armii radzieckiej.
Sytuacji tej starł się zapobiec oddział AK por. "Dęba", który to 30 lipca wkroczył do Stanisławowa i go zajął. Niestety wkrótce nadeszły przeważające siły niemieckie i wyparły oddział "Dęba" ze Stanisławowa. Potem nadciągnęli Rosjanie i rozpoczęła się zażarta walka która doprowadziła do niemal całkowitego zniszczenia Stanisławowa.

Szczegółowy Przebieg działań wojennych.

Przed II Wojną Światową w roku 1931  - Stanisławów liczył 2237 mieszkańców, wg spisu z roku 1961 - 1478 mieszkańców.

Trudno obecnie dokładnie powiedzieć ilu mieszkańców zostało zabitych. Bez wątpienia największą brodnią na mieszkańcach Stanisławowa było wywiezienie do niemieckiego-faszystowskiego obozu koncentracyjno w Treblince, a następnie zamordowanie ok 400 stanisławowskich Żydów, Niemcy jednocześnie niszczą wszelkie przejawy kultury materialnej społeczności żydowskiej, m.in nakazują wykorzystanie żydowskich macew (pomników nagrobnych) z cmentarza żydowskiego (kirkutu) jako kruszywa do utwardzania dróg . Niemiecki terror objął także Polaków. 20 lutego 1944 roku Niemcy urządzają w Stanisławowie łapankę. Łapią i wywożą na roboty do Rzeszy ponad 200 osób. 10 osób aresztowano i wywieziono na Pawiak - łapanka ta jest najprawdopodobniej odpowiedzią na akcje dywersje Armii Krajowej.

W ramach akcji burza w rejonie Stanisławowa ma miejsce formowanie kompanii por.”Dęba” do akcji „Burza”. 30 lipca Kompania wkracza do Stanisławowa, a następnego dnia urządza defiladę oraz ustanawia polskie władze lokalne, m. in. na starostę powiatu Mińsk Mazowiecki wyznacza Władysława Boczkowskiego, rządcę folwarku Stanisławów oraz przedstawiciela Armii Czerwonej i miejscowe władze gminne. Po południu do Stanisławowa niespodziewanie wkroczyli Niemcy. Kompania „Dęba” pośpiesznie wycofała się z folwarku, w którym kwaterowała. Niemcy natychmiast po zajęciu folwarku zastrzelili Władysława Boczkowskiego, Helenę Boczkowską, rotmistrza 19 pułku ułanów Stanisława Boczkowskiego, Bronisławę Lewicką, dwóch fornali oraz kilka niezidentyfikowanych osób. Natomiast oddział AK po opuszczeniu Stanisławowa, udał się ponownie w rejon gajówki w lesie krubskim. 10 sierpnia następuje Wyzwolenie Stanisławowa przez Armię Radziecką. W wyniku mordów oraz zniszczeń Stanisławowa, liczba mieszkańców drastycznie spadła, co najmniej o 1/3.

 

Przekazy Archiwalne.

Fundacja pomnika.

Prawna Ochrona miejsc pamięci narodowej.

Obecnie ochrona miejsca pamięci wynika jedynie z zapisów studium uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennych gminy Stanisławów (25 str.).

Gmina posiada także Program opieki nad zabytkami Gminy Stanisławów na lata 2013-2016 , w którym także wymieniona jest potrzeba ochrony miejsc pamięci narodowej.

Zagrożenia.

 

Możliwość wystąpienia nieznanych mogił wojennych.

Lokalizacja na mapie.

Literatura:

 

 

 

 

 

Szlak Niepodległości jest narzędziem edukacyjnym stworzonym przez Fundację na rzecz Krajobrazu Kulturowego.

Szlak pomyślany został jednocześnie jako Przewodnik Turystyczny, narzędzie edukacyjne na potrzeby organizacji terenowych gier historycznych oraz element realizacji misji naszej Fundacji związanej z ochroną miejsc pamięci narodowych zaś szczególnie grobów i cmentarzy wojennych.

Lista dostępnych punktów Szlaku Niepodległości

 

fundacja @ krajobraz.org.pl 

KOD QR miejsca pamięci.  Gdyby obok tego miejsca nie było tabliczki z takim kodem, prosimy o poinformowanie o tym naszej Fundacji. Mniejszy kod QR 8mieszczony na tablicy linkuje do punktowanego zadania.

Zapraszamy na stronę społecznościową Szlaku Niepodległości.