Szlak Niepodległości      
Szlak Niepodległości
Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Gminy Stanisławów.


Mogiła z czasów Powstania Styczniowego w Hucie Garwolińskiej
(gm. Garwolin, pow. garwoliński).

   

Przy lokalnej drodze z Woli Rębkowskiej do Władysława znajduje się zbiorowa ziemna mogiła powstańców 1863 r. Jest otoczona kamieniami polnymi i z brzozowym krzyżem po środku (ryc. 8). Na krzyżu zawieszona jest skromna metalowa tabliczka z inskrypcją: Cześć poległym za Ojczyznę. Mogiła położona jest w rejonie Nadleśnictwa Garwolin.
fot: za: fot. Kazimierz Paciorek

Szczegółowy Przebieg działań wojennych.

Na obecną chwilę, mimo poszukiwań literatury nie udało nam się zdobyć informacji o tej mogile. W rejonie Starej Huty znajdowała się leśniczówka o nazwie "Szubienica". Nazwa wg lokalnej tradycji związana jest z wydarzeniami 1863 roku, albowiem w leśniczówce tej powieszono grupę Powstańców Styczniowych.  Z przekazów lokalnych wiemy, że w Starej Hucie ukrywali się Powstańcy po przegranej bitwie pod Zambrzykowem oraz Łucznicą. Z dużym prawdopodobieństwem mogiłę tę można wiązać z tym wydarzeniem.

 

Siły Powstańcze oraz Rosyjskie.

Straty Powstańców i Rosjan.

Nazwiska poległych Powstańców oraz uczestników boju.

Przekazy Archiwalne i lokalne

Relacja lokalna zebrana przez Arkadiusz Kuk, Pamięć Wiecznie Żywa w ZESZYTY HISTORYCZNE ZIEMI GARWOLIŃSKIEJ Zeszyt Nr 19, str. 34

U Pyzy  (gospodarza ze Starej Huty -przyp. autor), który przyposzywał nowe mieszkanie, kilku powstańców się schroniło.
Chyba kilku (Kozaków –przyp. autor) przyjechało na koniach i szablami kłuli ale ich nie znaleźli. Tych powstańców to oni zbierali po lesie tu wszędzie...

Ta pośrednia relacja wskazuje, że po rozbiciu oddziału Jankowskiego pod Łucznicą Powstańcy ukrywali się po okolicznych wsiach, zaś Kozacy podzielili się na mniejsze oddziały które poszukiwały tych, co uszli z pod Łucznicy i Zambrzykowa. (Starą Hutę od miejsca egzekucji Powstańców dzieli dystans zaledwie ok 2,5 km).

Fundacja pomnika.

Nieznana

Prawna Ochrona miejsc pamięci narodowej.

Miejsce nie podlega ochranie prawnej

Zagrożenia.

Gospodarka leśna, możliwe dewastacje oraz rabunki

Możliwość wystąpienia nieznanych mogił wojennych.

fot: za: Paweł Ajdacki, Rok 1863 – 1864. Klęska i chwała , w: Śladami powstania styczniowego Aspekty historyczne i krajoznawcze Pod redakcją Józefa Partyki i Mieczysława Żochowskiego, str. 37

Zasadniczo bardzo mało wiadomo o poległych. Prawdopodobnie są to Powstańcy pojmani po bitwie stoczonej w dniu 18 marca 1863 roku a następnie powieszeni na szubienicy ustawnej przez wojska carskie. Należałoby wykonać badania geofizyczne w rejonie mogiły w celu ustalenia dokładnego położenia jamy grobowej. Jednocześnie winno powstać bardziej trwałe upamiętnienie.

Lokalizacja na mapie.

Literatura:

Paweł Ajdacki, Rok 1863 – 1864. Klęska i chwała , w: Śladami powstania styczniowego Aspekty historyczne i krajoznawcze Pod redakcją Józefa Partyki i Mieczysława Żochowskiego, str. 37

http://www.kazikpaciorek.pl/garwolin-gmina-1.html

 

 

 

Szlak Niepodległości jest narzędziem edukacyjnym stworzonym przez Fundację na rzecz Krajobrazu Kulturowego.

Szlak pomyślany został jednocześnie jako Przewodnik Turystyczny, narzędzie edukacyjne na potrzeby organizacji terenowych gier historycznych oraz element realizacji misji naszej Fundacji związanej z ochroną miejsc pamięci narodowych zaś szczególnie grobów i cmentarzy wojennych.

Lista dostępnych punktów Szlaku Niepodległości

 

fundacja @ krajobraz.org.pl 

KOD QR miejsca pamięci.  Gdyby obok tego miejsca nie było tabliczki z takim kodem, prosimy o poinformowanie o tym naszej Fundacji. Mniejszy kod QR 8mieszczony na tablicy linkuje do punktowanego zadania.

KOD QR strony miejsca pamięci

 

Zapraszamy na stronę społecznościową Szlaku Niepodległości.