Szlak Niepodległości      
Szlak Niepodległości
Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Gminy Stanisławów.


Pomnik w hołdzie poległym w 1831 w Nowej Wsi
(gm. Dobre, pow. miński)


   

Przy drodze z Małej Wsi do Makówca Małego znajduje się zbiorowa mogiła żołnierzy polskich poległych i pomordowanych w nocnym
starciu z nieprzyjacielem z 14 na 15 lutego 1831 roku. Żołnierze polscy dokonali wówczas zaskakującego wypadu od strony Dobrego w kierunku wsi Zakrzew i Nowej Wsi. Zadali Rosjanom dotkliwe straty, dlatego po ich wycofaniu się dokonano krwawego odwetu. Wszystkich rannych i schwytanych jeńców polskich Rosjanie powiesili na sześciu sosnach.


 

  W dwóch mogiłach pochowano ok. 30 żołnierzy i postawiono krzyż. Dwa lata później dostawiono kolejny, a w 1946 roku trzeci krzyż, który upamiętnić miał poległego wówczas partyzanta.

W 2001 roku teren został uporządkowany i ogrodzony, a rok później dostawiono czwarty krzyż z napisem „Boże przebacz 1831−2001”. W 2007 roku ustawiono tablicę informacyjną o przebiegu wspomnianych wydarzeń z 1831 roku.
 

Szczegółowy Przebieg działań wojennych.

Callier Edmund, Bitwy i potyczki stoczone przez wojsko polskie w roku 1831, Poznań 1887, str. 6-7

......

Siły Powstańcze oraz Rosyjskie

.....

Straty Powstańców i Rosjan.

.....

Nazwiska poległych Powstańców oraz uczestników boju.

.....

Przekazy Archiwalne.

 

Fundacja pomnika.

Zbiorowa mogiła żołnierzy WP przy drodze do Makówca Małego. Spoczywają w niej nieznani żołnierze polscy polegli i pomordowani w lutym 1831 w bitwie z Rosjanami. W nocy z 14 na 15 lutego 1831 roku oddziały polskie, pod dowództwem generała Jana Skrzyneckiego stoczyły zwycięską bitwę z oddziałami rosyjskimi dowodzonymi przez generała Grigorija Rosena. Po bitwie Rosjanie wszystkich rannych i schwytanych żołnierzy polskich powiesili na sześciu sosnach przy drodze do Makówca Małego. Po zakończonych walkach mieszkańcy pochowali ponad 30 ciał poległych i pomordowanych żołnierzy.
Wiosną 1831 roku w miejscu pochówku mieszkańcy okolicznych wsi postawili pierwszy krzyż, drugi krzyż został postawiony dwa lata później, natomiast w 1946 roku umieszczony został tam trzeci krzyż, wykonany przez partyzantów walczących w okresie II wojny światowej.

Prawna Ochrona miejsc pamięci narodowej.

Pomnik wpisany do gminnej ewidencji zabytków (pod nr.: 74/1743. Nowa Wieś. Pomnik w hołdzie poległym w 1831 r., kamień, 2001 r.)

Zagrożenia.

 

(Możliwość wystąpienia nieznanych mogił wojennych

 

 

 

Lokalizacja na mapie.

 

Literatura:

eDobre.pl ::::: Wydarzenia z 17-go lutego 1831r. pod Dobrem :::::

Callier Edmund, Bitwy i potyczki stoczone przez wojsko polskie w roku 1831, Poznań 1887, str. 6-7  

Powstanie listopadowe 1830–1831 Dzieje – historiografia – pamięć, red Tadeusz Skoczek, Warszawa 2015

Pamiętnik Napoleona Sierawskiego

Szlak Niepodległości jest narzędziem edukacyjnym stworzonym przez Fundację na rzecz Krajobrazu Kulturowego.

Szlak pomyślany został jednocześnie jako Przewodnik Turystyczny, narzędzie edukacyjne na potrzeby organizacji terenowych gier historycznych oraz element realizacji misji naszej Fundacji związanej z ochroną miejsc pamięci narodowych zaś szczególnie grobów i cmentarzy wojennych.

Lista dostępnych punktów Szlaku Niepodległości

 

fundacja @ krajobraz.org.pl 

 


Zapraszamy na stronę społecznościową Szlaku Niepodległości.


KOD QR miejsca pamięci.  Gdyby obok tego miejsca nie było tabliczki z takim kodem, prosimy o poinformowanie o tym naszej Fundacji. Mniejszy kod QR umieszczony na tablicy linkuje do punktowanego zadania.