Szlak Niepodległości      
Szlak Niepodległości
Fundacja na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Gminy Stanisławów.

Krzyż na mogile leśnej poległych we wrześniu 1939 roku w Milewie, (gm. Kałuszyn, pow. miński)

 
   

Na terenie gminy Kałuszyn, nieopodal miejscowości Milew w lesie znajduje się krzyż kamienny ustawiony w miejscu mogiły z września 1939 roku.
Na krzyżu napis "

W Krzyżu cierpienie
W Krzyżu Zbawienie
Krwawy IX 1939 R
Krwawa Noc
Krwawy Bój

Synu Córo Tu Może
Poległ Ojciec Twój
Poległo 45 Bohaterów
Polskich w Milewie

Cześć Ich Pamięci

Fundatorem pomnika była Marianna Wąsowską
Przewodnik na urządzenia mobilne Muzeum Ziem Nadbużańskich

W krzyżu cierpienie,
w krzyżu zbawienie,
w krzyżu miłości nauka.
Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może,
ten nic nie pragnie ni szuka.

W krzyżu osłoda,
w krzyżu ochłoda
dla duszy smutkiem znękanej;
kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie
w boleści sercu zadanej.

Kiedy cierpienie,
kiedy zwątpienie
zada bolesne ci rany,
gdy cios się zbliża, pospiesz do krzyża,
w nim nam ratunek jest dany.

Gdy twoje serce
jest w poniewierce,
wielu cię ludzi zawiodło,
sam nie rozpaczaj, módl się, przebaczaj,
krzyż niech ci służy za godło.

Gdy wśród żywota
biedna sierota
stoi od ludzi wzgardzona;
krzyż będzie światem, ojcem i bratem,
gdy go przytulisz do łona.

Gdy rozpacz w łonie,
serce ci tnie,
łzami zalane powieki,
ukrzyżowany Pan twój nad pany
od ciebie jest niedaleki.

U Twego krzyża
dusza się zniża,
spójrz, Panie, na nią łaskawie;
mój Zbawicielu, Odkupicielu,
daj odpocznienie w swej sławie!

Tekst: ks. Karol M. Antoniewicz †1869
Melodia: XX w.,
opr. ks. Jan Siedlecki 1928
Tekst zaczerpnięty z pieśni religijnej

 

Szczegółowy Przebieg działań wojennych.

Przewodnik na urządzenia mobilne Muzeum Ziem Nadbużańskich Tradycja miejsca informuje, że krzyż ten związany był z walkami toczonymi z Niemcami w rejonie Kałuszyna w dniach 11-12 września 1939 roku.

Wg innego lokalnego przekazu pochowano tam grupę harcerzy z Łodzi, którzy mieli zginąć już 8 września, a podążali na wschód.

 
   

Siły Powstańcze oraz Rosyjskie.

Straty Powstańców i Rosjan.

Nazwiska poległych Powstańców oraz uczestników boju.

Przekazy Archiwalne.

Fundacja pomnika.

Prawna Ochrona miejsc pamięci narodowej.

Zagrożenia.

Możliwość wystąpienia nieznanych mogił wojennych.

Lokalizacja na mapie.

Literatura:

MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ W POWIECIE MIŃSKIM  Emil Noiński,

Bitwa Pod Kałuszynem 11-12 września 1939 Roku

 

 

 

Szlak Niepodległości jest narzędziem edukacyjnym stworzonym przez Fundację na rzecz Krajobrazu Kulturowego.

Szlak pomyślany został jednocześnie jako Przewodnik Turystyczny, narzędzie edukacyjne na potrzeby organizacji terenowych gier historycznych oraz element realizacji misji naszej Fundacji związanej z ochroną miejsc pamięci narodowych zaś szczególnie grobów i cmentarzy wojennych.

Lista dostępnych punktów Szlaku Niepodległości

 

fundacja @ krajobraz.org.pl 

KOD QR miejsca pamięci.  Gdyby obok tego miejsca nie było tabliczki z takim kodem, prosimy o poinformowanie o tym naszej Fundacji. Mniejszy kod QR 8mieszczony na tablicy linkuje do punktowanego zadania.

Zapraszamy na stronę społecznościową Szlaku Niepodległości.